23 Ekim 2015 Cuma

MÜSLÜMANLAR HANGİ PARTİYE OY VERMELİ?

İbnü’l Sallama Hükümran Beyefendi’ye VEKÂLETEN
Ya eyyühellezine âmenû,
Cumanız hayırlı olsun!
Malum, 1 Kasım’da sandık başına gidip, memleketi kimlerin yönetmesini istediğinizi belli edeceksiniz. Şunun şurasında 10 günden de az bir zaman kaldı,
Memlekette ezici çoğunluktasınız. Dolayısıyla, memleketi kimlerin yöneteceğine bugüne kadar olduğu gibi yine sizler karar vereceksiniz.
Kararınız belli mi? Hangi partilere ve adaylara oy vereceksiniz? Memleketin hali ortada. Memleketin bir yerinde gençler “şehit” oluyor ya da “ölü ele geçiriliyor”. Kimi caniler de başkentin göbeğinde 100’den fazla insanı katledecek kertede cesaret buluyorlar. Hem de İslam adına. Kin ve nefret almış yürümüş. Kendi derdimiz bize yetmezmiş gibi, Suriye bataklığından kaçan 2 milyondan fazla Müslüman da ülkemize sığınmış durumda. Yani memleket barut fıçısından farksız. Bu durumda, içinde bulunduğu belalı ortamda memlekete bir parça nefes aldıracak, rahatlatacak bir hükümeti iş başına getirebilecek misiniz?
***

Ya eyyühel ihvan,
Allah, size, emanetleri mutlaka ehline vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emrediyor.” (Kadınlar, 58)
Sandık başına gittiğinizde, emaneti ehline verebilecek misiniz, insanlar arasında adaletle hükmedecek bir hükümeti iş başına getirebilecek misiniz?
Allah biliyor ya, bugüne kadarki seçimlerde ne yaptıysanız 1 Kasım’da da onu yapacaksınız. Yani, emaneti ehline vermek yerine gene kahir ekseriyetle ırkçı ümmetçi zengin partilerine oy vereceksiniz. Geçmişte oy verdiğiniz bu partilerin zenginleri kollamaları ve kardeşi kardeşe düşürmeleri yetmezmiş gibi Beytü'l Mal'e el uzatmalarına, yani hırsızlık ve yolsuzluk yapmalarına aldırış etmeyeceksiniz.
Söylediklerim yalan mı?
Çok eskilere gitmeye gerek yok. Son seçimler öncesinde Cumhuriyet tarihinin en ağır hırsızlık yolsuzluk skandalı patladı. Skandalın ucu Emir-ul Müminin‏ hanesine kadar uzandı. Uzandı da ne oldu? Seçimlerde ak oylarınızla skandala sahip çıktınız.
Peki neden hiç emaneti ehline vermiyorsunuz? Neden adil, özgür, eşitlikçi bir dünya için demokratik, barışçı siyasi tercihler yapmıyorsunuz?
İbnü’l Sallama Hükümran Beyefendi’ye kulak vermezsiniz. Yine de dosdoğru söylemekten geri durmayalım. Emaneti ehline vermenizin önünde, dini inancın egemen sınıfların çıkarlarını meşrulaştıran siyaset ve ideolojiye dönüştürülmesinden başlayıp, İslam dünyasının Rönesans ve reform süreçlerinden mahrum kalmasına uzanan bin türlü sebebi var.
Sebeplerden biri de, kerametleri kendilerinde menkul, her biri diğerinden daha menfaatperest cemaat ve tarikat erbabı ile firavunlarla hemhal olan ulemaya kulak vermeniz.
Kim bunlar? Öyle çoklar ki, hangi birini saymalı. Mesela, Prof. Dr. Hayrettin Karaman. Memleketi on üç yıldır tek başına yöneten partinin fetvacısı olarak biliniyor. Müslüman ahalinin ekseriyeti de Hayrettin Efendi’yi “Sahih İslâm'ı tebliğ etmekle görevli rehber alim” sayıyor. Maşallah, oğlunu da kendisi gibi yetiştirmiş, alimler arasına katmış! Cumhurbaşkanı Recep Bey de mahdum Prof. Dr. Muhammet İhsan Karaman’ı takdir edip, İstanbul Medeniyet Üniversitesi rektörlüğüne tayin etmiş. Allah muvaffak eylesin!
İşte bu Prof. Dr. Hayrettin Karaman geçenlerde “Niçin AK Parti’ye oy vermeli?” başlıklı bir yazı kaleme aldı. Uzun uzadıya gerekçeler sıralayarak, Müslümanları AKP’ye oy vermeye çağırdı (Yeni Şafak, 18 Ekim 2015).
Hayrettin Efendi’nin gerekçelerini tümüyle buraya almak mümkün değil. Özetle, dindarlığı yaygınlaştırdığı, sekiz yıllık kesintisiz eğitim kumpasına son verdiği, dini eğitimi yaygınlaştırdığı, başörtüsünü özgürleştirdiği, ülkemizin en seçkin yerlerinde yükselen minareleri teşvik ettiği, insan hak ve özgürlüklerine dayalı demokrasiyi ikmal etmek üzere önemli reformlara imza attığı için Müslümanlar AKP’ye oy vermeliler...
Hayrettin Efendi, AKP’nin kurucu liderini de hatırlatmadan geri durmamış. Kurucu lider, “Dünya beşten büyüktür” diyerek zalimlere ders vermiş, dünyanın tüm mazlumlarına sahip çıkmış, yalnız Türkiye'nin değil İslam dünyasının ümidi haline gelmiş filan...
***

Ya eyyühellezine âmenû,
Hayrettin Efendi’nin söylediklerine inanıyor musunuz? Bana öyle geliyor ki, sizler de inanmıyorsunuz. Hatta, Hayrettin Efendi’nin yolsuzlukları hırsızlık saymadığını biliyorsunuz. İktidar sahiplerinin kurdukları vakıflara derneklere bağış yapmaları şartıyla işadamlarına ihale verilmesinde günah olmadığına, ihale için şart koşulan bağışın rüşvet sayılamayacağına dair fetva verdiğini de biliyorsunuz. Ama son seçimlerin de gösterdiği üzere umurunuzda değil, ısrarla Tağuti düzenin partilerine oy vereceksiniz.
İbnü’l Sallama Hükümran Beyefendi, “Onlar, yalanı çok dinleyen, haramı çok yiyenlerdir.” (Sofra, 42) ayetini hatırlatmakta,
Daha adil, daha özgür, daha eşitlikçi bir dünya yolunda demokratik barışçı siyasi tercihler yapabilmeniz için Cenab-ı Hakk’tan sizleri hidayete erdirmesini niyaz etmektedir.

Selam ve dua ile!

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder